Archiv novinek

bohoslužba u příležitosti úmrtí Karla IV.

2.12.2018

V neděli 2. prosince 2018 od 14.00 hodin bude sloužena u příležitosti výročí smrti Otce vlasti Karla IV. (29.11.1378) v kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejně mše svatá s liturgií slavnosti 1. neděle adventní. Mše svatá bude sloužena s intencí "za Karla IV., za naše politiky a za dar víry pro náš národ". Během mše svaté budou požehnány adventní věnce. Hudbou a zpěvem liturgii doprovází chrámový pěvecký sbor z kostela sv. Gotharda v Praze-Bubenči.


bohoslužby kapituly na Karlštejně v roce 2019

1.1.2018

Královská kolegiátní kapitula se v roce 2019 sejde na hradě Karlštejn na těchto bohoslužbách: 1. v neděli 24. března 2019 od 14.00 hodin - výročí založení kapituly (27. 3. 1357) 2. v neděli 18. srpna 2019 od 16.00 hodin - poutní mše sv. (slavnost zasvěcení kolegiátního kostela Nanebevzetí Panny Marie) 3. v neděli 1. prosince 2019 od 14.00 hodin - výročí smrti Karla IV. (29. 11. 1378)