bohoslužba u příležitosti úmrtí Karla IV.

V neděli 2. prosince 2018 od 14.00 hodin bude sloužena u příležitosti výročí smrti Otce vlasti Karla IV. (29.11.1378) v kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejně mše svatá s liturgií slavnosti 1. neděle adventní. Mše svatá bude sloužena s intencí "za Karla IV., za naše politiky a za dar víry pro náš národ". Během mše svaté budou požehnány adventní věnce. Hudbou a zpěvem liturgii doprovází chrámový pěvecký sbor z kostela sv. Gotharda v Praze-Bubenči.