Členové kapituly

Jednotlivé kanonikáty jsou historicky spjaty se svatými patrony

 

děkan kapituly                                              

kanovník sv. Jakuba, apoštola 

P. Mgr. Josef PECINOVSKÝ

 

kanonikát sv. Palmácia

neobsazen

 

kanovník sv. Ludmily

P. Mgr. Robert HANAČÍK

 

kanovník sv. Prokopa

P. Mgr. Stanislaw GÓRA

 

kanovník sv. Vojtěcha

P. ICLic. Mgr. Miloš SZABO, Th.D.

 

kanonikát sv. Václava

neobsazen

 

čestný kanovník sv. Norberta

P. prof. ThDr. Václav WOLF

 

čestný kanonikát sv. Zdislavy

Don Giuseppe Sergio CIUCCI, farář kostela Santi Marcellino e Pietro al Laterano v Římě